2ceramic

Nowy kocioł o kompaktowej budowie ze sprawdzonym podajnikiem dwutłokowym. Rozbudowany wymiennik oraz palenisko wyłożone ceramiką pozwalają na osiągnięcie jeszcze wyższej sprawności i wydajności.


 

Zalety kotłów KWMP2 CERAMIC z podajnikiem dwutłokowym:

  • Modulowana moc palnikasterownik sam dobiera dawki paliwa i moc wentylatora w zależności od zapotrzebowania na ciepło w danym momencie
  • Innowacyjność – nowoczesny podajnik dwutłokowy w 100% zabezpiecza przed cofaniem się żaru do podajnika i zasobnika oraz zmniejsza opory przy podawaniu
  • Ekologia – czyste spalanie zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu pierwotnego oraz wtórnego napowietrzania komory paleniskowej
  • Jakość – wymiennik kotła wykonany jest z atestowanej stali kotłowej P265Gh o grubości 6mm
  • Ekonomia – konstrukcja podajnika pozwala na spalanie najtańszych gatunków węgla tj. miału węglowego, węgla o granulacji do 35mm oraz ekogroszku. Rozbudowany wymiennik z wkładem ceramicznym zwiększa sprawność i wydajność kotła obniżając spalanie.
  • Uniwersalnośćdodatkowy ruszt żeliwny pozwala na tradycyjne spalanie przy braku zasilania
  • Wygoda – obsługa kotła sprowadza się do okresowego uzupełniania paliwa do zasobnika oraz opróżniania popiołu.
  • Bezpieczeństwo – kocioł wyposażony jest w dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • Automatyzacja – kocioł wyposażony jest w sterownik z czytelnym wyświetlaczem graficznym, który umożliwia sterowanie kotłem oraz zasobnikiem ciepłej wody użytkowej utrzymując temperaturę CWU zadaną przez użytkownika. Wbudowany zegar pozwala na programowanie stref czasowych.
  • Funkcjonalność sterownika można rozszerzyć poprzez dodatkowe moduły: sterowania pogodowego, dwóch zaworów mieszających, GSM, czujnika temperatury zewnętrznej, pompy cyrkulacyjnej oraz trzech termostatów pokojowych.

solatoPrzejdź do panelu demonstracyjnego

1.  Dwutłokowy podajnik paliwa napędzany motoreduktorem NORD

2. Zasobnik paliwa wykSystem SOLATOonany ze stali o grubości 2,5 mm

3. Klapka rewizyjna, dostęp do podajnika bez demontażu i opróżniania zasobnika

4. Komora szuflady popielnika

5. Palenisko główne

6. Deflektor ceramiczny

7. Dodatkowe palenisko w postaci rusztu żeliwnego, do palenia awaryjnego, możliwość demontażu

8. Pionowy wymiennik

Rozpalarka

DANE TECHNICZNE

Wyszczególnienie Miano Typ kotła
KWMP2 CERAMIC-20 KWMP2 CERAMIC-25 KWMP2 CERAMIC-35 KWMP2 CERAMIC-45
Powierzchnia ogrzewalna m2 2,3 3,2 4,4 5,3
Nominalna moc cieplna kW 20  25 35 45
Zakres mocy roboczej kW 8-20 15-25 20-35 30-45
Sprawność cieplna % 87-92
Pojemność wody w kotle l ~90 ~120 ~140 ~160
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dop. ciśnienie w kotle MPa 0,15
Wymagany ciąg kominowy / przekrój otworu kominowego Pacm2 20 / 280 20 / 350 20 / 350 20 / 350
Pojemność zasobnika dm3 120 150 180 200
Paliwo I – Węgiel kamienny do celów energetycznych typu 31.2 klasy 26/15/06 sortymentu miał, wg PN-82/G-97001-3
II – węgiel kamienny typu 31.2 płukany, klasy 26/05/06 sortymentu 0223/cc – EKO-groszek
Wymiary A mm 690 690 690 690
B mm 1210 1210 1210 1210
C mm 1020 1170 1370 1520
D mm 1460 1460 1510 1560
E mm 790 940 1140 1290
F mm 880 880 980 1080
G mm 550 550 550 650
Średnica czopucha mm 180 200 200 200
Masa kotła kg 490 550 650 750
Orientacyjna powierzchnia budynku m2 80-150 150-250 230-350 350-450

Zasilanie kotła – 230V/50Hz, moc wentylatora 80-200W, moc podajnika 250-550W, moc sterownika 4W.

ceramic-gora

Producent zastrzega sobie prawo zmian wymiarów gabarytowych kotła. Ze względu na ciągłe prace nad udoskonalaniem naszych produktów podane dane techniczne mogą ulec zmianie.